Roster Bundesliga

 • Natsuki Okada #1

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Natsuki Okada #1

  Jahrgang: 1997

  Position: Utility

 • Mar Palanca #22

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Mar Palanca #22

  Jahrgang: 1994

  Position: 1B, OF

 • Larissa Keller #49

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Larissa Keller #49

  Jahrgang: 1997

  Position: C, IF

 • Miriam Theis #73

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Miriam Theis #73

  Jahrgang: 1993

  Position: P, 1B

 • Stina Elstermeier #63

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Stina Elstermeier #63

  Jahrgang: 2000

  Position: SS, OF

 • Laura Thaqi #12

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Laura Thaqi #12

  Jahrgang: 1998

  Position: P, 3B

 • Anika Teschke #3

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Anika Teschke #3

  Jahrgang: 1997

  Position:  OF

 • Noemi Weyel #10

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Noemi Weyel #10

  Jahrgang: 1996

  Position:  SS, 3B

 • Hannah Konrad #7

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Hannah Konrad #7

  Jahrgang: 2002

  Position:  OF, C

 • Grit Keuper #34

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Grit Keuper #34

  Jahrgang: 1979

  Position:  OF, 1B

 • Christina Dose #27

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Christina Dose #27

  Jahrgang: 1988

  Position:  P

 • Christine Schirra #29

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Christine Schirra #29

  Jahrgang: 1992

  Position:  OF, 2B

 • Janna Dose #21

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Janna Dose #21

  Jahrgang: 1989

  Position:  P, 1B

 • Jasmin Zilliger #31

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Jasmin Zilliger #31

  Jahrgang: 1989

  Position:  P, OF

 • Lee Lankhorst #37

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Lee Lankhorst #37

  Jahrgang: 2001

  Position:  P, IF

 • Anneke Kappes #13

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Anneke Kappes #13

  Jahrgang:

  Position:  OF, 2B

 • Alexandra Rohde #30

  (Foto: Thomas Schönenborn)

  Alexandra Rohde #30

  Jahrgang: 1999

  Position: C

 • Kira Weller #9

  Kira Weller #9

  Jahrgang: 1988

  Position: C

  Scroll to Top